Polityka prywatności

Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa 'Gar-Bram' Sławomir Knapik z siedzibą w Czasław 30, 32-415 Raciechowice zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:

Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa 'Gar-Bram' Sławomir Knapik (zwany dalej „Gar-Bram”), adres: Czasław 30, 32-415 Raciechowice, telefon: +48 661 353 285, e-mail: biuro@garbram.com

W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Gar-Bram za pośrednictwem innych Podmiotów, także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez w/wym. podmioty powinna Pani / Pan uzyskać bezpośrednio od tych Podmiotów.

Cele przetwarzania danych osobowych:
Gar-Bram będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów,

na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu:
– realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,

Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:
Gar-Bram będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe:

na potrzeby realizacji usług, zgodnie z zawartymi umowami – w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług firmy Gar-Bram, a także na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzeniu dokumentacji podatkowej

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO
Niepodanie niezbędnych danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu skorzystanie z usług firmy Gar-Bram.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

pracownikom i współpracownikom Gar-Bram posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Gar-Bram na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Gar-Bram w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania),
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Gar-Bram nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Gar-Bram będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych firmie Gar-Bram.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

Zakres profilowania może być realizowany przez Administratora Danych Osobowych oraz współprzetwarzających w ramach usług pośrednictwa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana.

Stosowanie plików „cookies”:
Strona internetowa pod adresem www.garbram.com oraz korzysta z tzw. „cookies”. Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.garbram.com

Gar-Bram zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług firmy Gar-Bram.

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa "Gar-Bram"
Sławomir Knapik
Czasław 30, 32-415 Raciechowice
e-mail: biuro@garbram.com
tel: +48 661 353 285