Polityka zwrotów i reklamacji

§1 Reklamacje, Rękojmia

Sklep ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: Czasław 30, 32-415 Raciechowice lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: biuro@garbram.com. Do zgłoszenia reklamacji wymagany jest numer fv.

§2 Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 grudzień 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, nie ma prawa do zwrotu towaru, który jest wykonany na wymiar podany przez zamawiającego. (Produkt wykonany na indywidualne zamówienie).

Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
Firma Produkcyjno Usługowo-Handlowa "Gar-Bram"
Sławomir Knapik
Czasław 30, 32-415 Raciechowice
e-mail: biuro@garbram.com
tel: +48 661 353 285