Gwarancja

Gwarancja obowiązuje 12 miesięcy od dnia montażu garażu

Klient zobowiązany jest do 30 dni pomalować konstrukcję farbą nawierzchniową

Gwarancja obowiązuje tylko przy właściwym użytkowaniu produktu:

1/ zgodnie z warunkami technicznymi produkt powinien zaraz po montażu być przykotwiczony do podłoża
2/ w okresie zimowym usuwanie śniegu z dachu
3/ kratownica dachowa nie powinna być obciążona
4/ wszystkie ruchome części powinny być czyszczone i smarowane
5/ klient zobowiązany jest co 3 miesiące przeprowadzić czynności konserwujące

Gwarancja nie obejmuje:

1/ uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi- silny wiatr, zerwanie blachy
2/ załamanie się kratownicy spowodowane nadmiernym obciążeniem śniegu
3/ przesunięcie konstrukcji i wygięcie profili spowodowane złym przymocowaniem do podłoża
4/ mechaniczne uszkodzenie lub przeciążenie produktu
5/ nie usuwanie soli drogowej z konstrukcji czego skutkiem jest korozja elementów
6/ zużycie się danych części spowodowane brudem i piaskiem lub innym materiałem ściernym, który dostaje się do podzespołów produktu
7/ używanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem